Navigatie

[ 26 februari 2010 14:00 - 16:30 ]

Studium Generale Paul Casaer & Hans Theys

De Brusselse kunstenaar Paul Casaer geeft een presentatie van zijn werk en gaat aansluitend in gesprek met auteur, tentoonstellingsmaker en vormgever Hans Theys.

PAUL CASAER (1967) is een Brusselse kunstenaar die tekeningen, schilderijen, foto’s, sculpturen, teksten en installaties maakt. In zijn veelvormige oeuvre staat vaak de natuur centraal. Zo maakte hij monumentale landschapsfoto’s waarin bomen en heesters sculpturaal zijn uitgelicht en vervaardigde hij uitvergrote sculpturen van kastanjes. De laatste jaren heeft Caesar zich steeds meer toegelegd op het maken van sculpturen die het midden houden tussen figuratie en abstractie. Hij ontleent zijn beelden aan voorwerpen uit zijn directe omgeving die hij stileert en uitvergroot en in een vervreemdende context plaatst. Het zijn eenvoudige, ambachtelijk tot stand gebrachte sculpturen die zich op de grens bevinden van het vertrouwde en het onwennige.

HANS THEYS (1963) studeerde filosofie in Brussel. Hij schrijft, fotografeert, filmt en organiseert tentoonstellingen. Hij is auteur en vormgever van een twintigtal boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in evenveel boeken, catalogi en tijdschriften. Hij is vaste medewerker van het tijdschrift <H>ART. Hij doceert aan de Koninklijke Academies voor Schone Kunsten in Antwerpen en in Gent. Zijn bekendste boeken zijn de oeuvrecatalogus Panamarenko (1992), Luc Deleu en TOP Office. La ville inadaptée (2001), Michel François. Carnet d’expositions (2002), Ann Veronica Janssens. An den Frühling (2007), Flower Power. Kunst in België na 2015 (2008) en Over Vorm (2009).

Terug naar boven