Navigatie

[ 24 september 2010 14:00 - 17:00 ]

Studium Generale

Studium Generale

Tussen Kunst en Wetenschap – Over de Genetologie

De Belgische kunstenaar Maarten Vanden Eynde geeft een presentatie over de Genetologie (de leer der eerste dingen), een zelf uitgevonden wetenschap die zich richt op het onderzoek naar de toekomstige oorsprong der dingen. Aansluitend gaat hij in gesprek met Petran Kockelkoren, bijzonder hoogleraar Kunst en Technologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Twente en lector Kunst en Technologie aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten.

Laatste vrijdag van de maand: Studium Generale

14.00 – 17.00 uur

Het Studium Generale van de Vrije Academie organiseert onder meer lezingen, discussies, presentaties op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. In de programmering wordt een grote diversiteit aan onderwerpen nagestreefd.

Het Studium Generale is in eerste instantie bedoeld voor gebruikers van de Vrije Academie, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Samenstelling en coördinatie: Felix Villanueva

Toegang: GRATIS


Terug naar boven