Navigatie

[ 26 okt - 26 november 2010 ]

Studium Generale: De Verveling

Studium Generale: De Verveling

Met Awee Prins en Ruben Kindermans

14.00 uur         Uit Verveling, lezing door Awee Prins

De huidige westerse mens leeft volgens Awee Prins in een klein koninkrijkje. Hij heeft alles tot zijn beschikking, maar wordt door niets meer geraakt. “We zijn voortdurend op zoek naar het interessante en denken dat de verveling dan wel verdwijnt. Maar er heerst geen inter-esse, dat wil zeggen: we zijn niet meer werkelijk te midden van de zijnden. Dat heeft er mee te maken dat we ons niet meer kunnen concentreren en geen geduld meer kunnen opbrengen voor de dingen.” We hebben het ontzettend druk. Of proberen we met onze rusteloze bedrijvigheid de diepe verveling voortdurend te verdrijven? Awee Prins stelt vast dat deze diepe verveling de verborgen grondstemming van onze tijd is. Hij schetst de literaire geschiedenis van de verveling en onderzoekt wetenschappelijke pogingen tot opheldering van dit fenomeen.

Awee Prins (1957) studeerde filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde veel over het denken van Martin Heidegger. Tevens beweegt zijn onderzoek zich op het snijvlak van filosofie en kunst. Sinds 1985 is hij werkzaam aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is medeoprichter van het Centrum voor Filosofie en Kunst en één van de initiatiefnemers van het Erasmus Honours Programme. In 2006 ontving hij de Onderwijsprijs van de Erasmus Universiteit. In 2007 promoveerde Awee Prins aan de Erasmus Universiteit. Zijn proefschrift getiteld Uit Verveling verscheen als handelseditie.   

 15.30 uur         Presentatie van Ruben Kindermans

Het werk van de Belgische kunstenaar Ruben Kindermans heeft ´verveling´ als uitgangspunt, en rekent af met de mythe van de geniale kunstenaar aan wiens brein hoogst authentieke vormen van ongebreidelde creativiteit ontspruiten. In de ogen van Kindermans vormt het atelier een zelfverkozen, apathisch isolement waarvan de atmosfeer is doordrenkt van een intense verveling. In zijn op film geregistreerde performances geeft Kindermans inzicht in waartoe deze verveling kan leiden. Zijn werk ziet hij als een metafoor voor het verlammende effect dat de consumptiemaatschappij teweeg kan brengen voor een generatie die slechts de keuze heeft tussen constante druk of totale verveling.     

Ruben Kindermans (1981) studeerde in 2003 af aan het Sint-Lukas Instituut te Gent waar hij zijn Master in de Audiovisuele en Beeldende Kunst behaalde. Van 2004 tot 2006 werkte hij in een van de gaststudio’s van het HISK (Hoger Instituut voor de Kunsten te Antwerpen). Ruben Kindermans exposeerde onder meer in het MuHKA te Antwerpen, het S.M.A.K. te Gent en bij Galerie Annie Gentils te Antwerpen.


toegang gratis

Terug naar boven