Navigatie

[ 29 april 2011 14:00 - 17:00 ]

Studium Generale

Studium Generale

Kunst & Muziek in de openbare ruimte
De fanfare als bindend element in het sociale leven

Ontwerper Neeltje ten Westenend geeft een presentatie over haar projecten in de publieke ruimte, waarin sociale interactie, beeldende kunst en muziek met elkaar zijn vervlochten. Zij doet onder meer onderzoek naar de functie en betekenis van de plaatselijke fanfare in het sociale leven van een dorpsgemeenschap. Kunstenaars Witte van Hulzen en Sander Breure presenteren hun videowerk March Fanfare March, Roll Fanfare Roll, waarin een 45-koppige fanfare een abstracte choreografie opvoert in een kerkgebouw.


Het Studium Generale van de Vrije Academie Werkplaats voor Beeldende Kunsten Den Haag organiseert onder meer lezingen, discussies, presentaties op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. In de programmering wordt een grote diversiteit aan onderwerpen nagestreefd.

Het Studium Generale is in eerste instantie bedoeld voor gebruikers van de Vrije Academie, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Samenstelling en coördinatie: Felix Villanueva

Toegang: GRATIS

Terug naar boven