Navigatie

[ 10 sep - 30 oktober 2011 ]

GENERATION 9/11

Oorlogsfotografie en conflictbeeldvorming tien jaar na 9/11, een evaluerende en onderzoekende tentoonstelling

GENERATION 9/11
Opening van Generation 9/11 (sept 2011) met van links naar rechts: Geert van Kesteren, Jamie Wellford, Frédéric Lafargue, Teun Voeten, Mohammed Abed, Kai Wiedenhofer, Mia Grondahl

Op zaterdag 10 september om 17.00 uur, een dag voor de herdenking van 9/11, vond in GEMAK de opening plaats van de tentoonstelling GENERATION 9/11, samengesteld door gastcurator en initiator Teun Voeten (oorlogsfotograaf en antropoloog). In deze evaluerende en onderzoekende tentoonstelling werden uiteenlopende ontwikkelingen in oorlogsfotografie en visuele nieuwsgaring gesignaleerd, met 9/11 als ingrijpend startpunt van een tumultueus beelddecennium.

uitnodiging GENERATION 9/11 (.PDF)


Zaterdag 10 september 2011:

15.00 uur
OPENBAAR GESPREK met Teun Voeten (oorlogsfotograaf en antropoloog), Jamie Wellford (photo-editor Newsweek), Timo de Rijk (Hoogleraar Design Cultures VU Amsterdam), Gert van Langendonck (Midden-Oosten correspondent NRC Handelsblad), Kai Wiedenhöfer (oorlogsfotograaf) en Raoul de Lange (recent afgestudeerd fotograaf) o.l.v. Harm Ede Botje (redacteur Vrij Nederland)

17.00 uur
OPENING door Jamie Wellford (fotoredacteur Newsweek NY)


Voorafgaand aan de opening ging Harm Ede Botje (redacteur Vrij Nederland) in gesprek met Teun Voeten, Jamie Wellford (photo-editor Newsweek), Timo de Rijk (Hoogleraar Design Cultures VU Amsterdam), Gert van Langendonck (Midden-Oosten correspondent NRC Handelsblad), Kai Wiedenhöfer (oorlogsfotograaf) en Raoul de Lange (recent afgestudeerd fotograaf).

De afgelopen 10 jaren zijn zeer dynamisch geweest voor de oorlogsfotografie. Tot voor 11 september 2001 was oorlog voor het Westen voornamelijk een historisch en/of exotisch fenomeen. De terroristische aanslagen van 9/11 brachten het verschijnsel oorlog heel dicht bij ons. Een nieuwe generatie fotografen trok naar de brandhaarden in Afghanistan en later Irak. Sommigen richtten zich op het gewapend conflict in de zuiver fotojournalistieke traditie (embedded of onafhankelijk), andere fotografen legden zich toe op meer conceptuele, artistieke projecten. Kunstenaars stortten zich op de actualiteit. Tegelijkertijd is het medialandschap ingrijpend aan het veranderen. Sommige veranderingen hebben een negatieve invloed op de fotojournalistiek (verdwijnen traditionele media, slinkende budgetten) andere een positieve (toegankelijkere technologie, internet).

De tentoonstelling, begeleidende publicatie, website, reader en serie debatten pogen een inventarisatie en analyse te geven van al deze ontwikkelingen en de discussie hierover te stimuleren. In deze overzichtstentoonstelling worden nieuwe trends, sommige negatief, andere positief, onderzocht en gepresenteerd aan de hand van het werk van meer dan 20 internationale fotografen en enkele (video)kunstenaars die oorlog & conflict als onderwerp hebben. De keuze van de fotografen bestrijkt een zo ruim mogelijk spectrum: lokale en internationale fotografen, harde combat fotografie, zowel embedded als unembedded, postconflict landschappen, portretten van strijders en andere actoren in het conflict, traditionele humanitaire reportages, artistieke, experimentele en conceptuele series. Recente ontwikkelingen zoals amateurfotografie, sociale media en de stortvloed van beelden uit de ‘Arabische Lente’ komen ook aan bod. De meesten van de uitgenodigde fotografen behoren tot de internationale top en waren nog nooit eerder in één en dezelfde tentoonstelling samen te zien.


Ga naar de speciale Generation 9/11 website

Terug naar boven