Navigatie

[ 25 november 2011 14:00 - 16:00 ]

Studium Generale

Studium Generale
Maarten Mourik, Zandloper

Concrete en Visuele Poezie in Nederland & Vlaanderen

Lezing door Humphrey Ottenhof

Van 1963 tot in de jaren 80 presenteerde een aantal dichters zich met concrete en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen. Zij deden dat met de voortvarendheid van een jonge generatie die grenzen wil slechten. Van hen mocht het onderscheid tussen de kunsten vervallen, in het bijzonder die tussen dichtkunst enerzijds en beeldende kunst, muziek en theater anderzijds. Voor hen waren taal en teken gelijk en zij beriepen zich bij dat standpunt op voorvaderen van de klassieke oudheid tot de avant-garde van de twintigste eeuw. Hans Clavin, Herman Damen, Pier van Dijk, Mark Insingel, Robert Joseph, Ton Luiting, Peter Meijboom, Maarten Mourik, Nahl Nucha, G.J. de Rook, Paul de Vree, Herman de Vries en Frans Vanderlinde komen slechts in de marge van de literatuurgeschiedenis voor. Hoe komt het dat hen zo’n marginale beeldvorming ten deel is gevallen terwijl hun initiatieven alle aanleiding boden voor meer respons en dientengevolge ook voor meer bekendheid?


Gesprek tussen Humphrey Ottenhof en Gerrit Jan de Rook

Humphrey Ottenhof studeerde Nederlands. Begonnen als dichter ontwikkelde hij zich tot auteur van artikelen en literair proza. Hij werkt als docent bedrijfscommunicatie aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en geeft zelfstandig trainingen in communicatieve vaardigheden voor diverse doelgroepen. In 2005 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over concrete en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen.

Gerrit Jan de Rook is kunstcriticus en freelance tentoonstellingsmaker. Daarnaast is hij actief als beeldend kunstenaar. Van 1975 tot 1977 hield hij zich vooral bezig met kunstenaarsboeken, stempelkunst en mail art. In de periode 1973-1976 organiseerde hij een twintigtal exposities van visuele poëzie in Nederland en België. Zijn meest recente activiteiten zijn onder meer de samenstelling en realisering van de tentoonstelling en catalogus van Een Haags drukkersleven, Van Delta naar De Dageraad voor Heden in Den Haag (2009) en de publicatie van het artikel Ulises Carrión van Other Books and So in Metropolis M (oktober/november 2010). Onder de titel Does the branch know there is a trunk? organiseerde het Chinese European Art Centre (CEAC) in Xiamen, China in januari 2011 een solotentoonstelling van Gerrit Jan de Rook.


Studium Generale Najaar 2011 / Poëzie en Beeldende Kunst

Het Studium Generale van de Vrije Academie Werkplaats voor Beeldende Kunsten Den Haag organiseert onder meer lezingen, discussies, presentaties op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. In de programmering wordt een grote diversiteit aan onderwerpen nagestreefd.

Het Studium Generale is in eerste instantie bedoeld voor gebruikers van de Vrije Academie, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Samenstelling en coördinatie: Felix Villanueva

Toegang: GRATIS, maar uw bijdrage is welkom

Terug naar boven