Navigatie

[ 24 februari 2012 14:00 - 17:00 ]

Studium Generale over Agamben

Studium Generale over Agamben

met René ten Bos

STUDIUM GENERALE VOORJAAR 2012: IN HET SPOOR VAN DE FILOSOFIE

Lezing over Giorgio Agamben door René ten Bos

Giorgio Agamben (1942) geldt als een van de toonaangevende Italiaanse filosofen vandaag de dag. Nadat hij in 1996 opzien baarde door een oude term uit het Romeinse recht – de ‘homo sacer’: de ‘vervloekte en heilige mens’ – middenin het hedendaagse discours over macht en soevereiniteit te plaatsen, doemt de vraag op hoe Agamben aankijkt tegen wat hij zelf op diverse plekken de ‘regeringsmachine’ noemt. René ten Bos zal in zijn lezing een poging doen om Agambens kijk op de paradoxale relatie tussen ‘heersen’ (regner) en ‘besturen’ (gouverner) te duiden. In ons bestel zou de heerser eigenlijk niet mogen besturen, omdat dit – bijvoorbeeld in geval van zwak bestuur – zijn immuniteit aan zou kunnen tasten. Dit geldt niet alleen voor God, maar ook voor keizer, koning of koningin. Wat rest de heerser dan te doen? Antwoord op deze vraag: mooi zijn of lintjes doorknippen. Agambens poging een genealogie te schrijven over de regeringsmacht – en daarmee het werk van Michel Foucault over de genealogie van de macht voort te zetten – mondt uit in het benadrukken van het belang van wat men wel eens aanduidt als ‘decorum’. Glorie en esthetiek zijn volgens Agamben de elementen die een brug slaan tussen heersen en besturen. De lezing eindigt met een kritische evaluatie van dit thema.

René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Management- wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is auteur van diverse boeken en artikelen over management, organisatie, politiek, ethiek en ook over dieren, water en taal. Van zijn hand verschenen onder meer De hygiënemachine (2001, samen met Ruud Kaulingfreks), Modes in management (2002), Rationele Engelen (2003) en Het geniale dier (2008). Zijn laatste twee boeken zijn Stilte, geste, stem (2011) en Business ethics and continental philosophy (Cambridge University Press, 2011, samen met Mollie Painter-Morland)


Klik hier voor meer informatie over de Studium Generale-reeks In het Spoor van de Filosofie

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

Terug naar boven