Navigatie

[ 27 april 2012 14:00 - 17:00 ]

Studium Generale over Edmund Husserl

Studium Generale over Edmund Husserl

Lezing over Edmund Husserl door Arne Jonges:

Edmund Husserl: Philosophie als vermenschlichung des Menschen

Edmund Husserl (1859-1938) wordt beschouwd als de grondlegger van de fenomeno- logie. Tijdens zijn leven reeds gingen de meeste van zijn leerlingen hun – door Husserl bekritiseerde – eigen weg en werd hij overschaduwd door Max Scheler en zijn voor- malige leerling en assistent Martin Heidegger die hem in Freiburg was opgevolgd. Er lijkt een paradox te bestaan tussen de motivatie en de doelstelling van Husserl’s denken. Enerzijds een streven naar de vrije, verantwoordelijke mens, anderzijds de filosofie als strenge wetenschap. Een onvermoeibaar zoeken naar redelijkheid die recht doet aan de geestelijke, vrije mens, maakte hem tot ‘Ewige Anfanger’. Telkens weer begint hij met zijn onderzoek naar de grondslagen van voren af aan. Niet een systeem was zijn doel, maar een ‘Arbeitsphilosophie’ die denkers in staat zou stellen daarop steeds verder te werken.

Arne Jonges (1944) studeerde theologie in Leiden en promoveerde in 2004 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de wijsbegeerte op het proefschrift Een atheIstische weg naar God: Husserl en het godsprobleem. Hij was als docent en conrector werk- zaam in het voortgezet onderwijs. De laatste jaren was hij als predikant verbonden aan de Houtrustkerkgemeente in Den Haag. Sinds mei 2010 is hij geëmeriteerd. Arne Jonges is auteur van onder meer Alsof het zo is… Doen, geloven, denken (2006) en Goed gelovig (2007).

- meer informatie over het Studium Generale: In het spoor van de filosofie –

Terug naar boven