Navigatie

[ 1 oktober 2012 10:00 - 12:30 ]

Kunsttheorie

met Michael van Hoogenhuyze

Kunsttheorie
Michael van Hoogenhuyze

Maandagen 1, 8, 15, 22 & 29 oktober; 5, 12, 19 & 26 november 2012, 10 – 12.30 uur

€ 245,00

Dit najaar gaat Michael van Hoogenhuyze drie korte reeksen geven:

Allereerst een drietal ochtenden over het Muzisch Denken, van Spel naar Denken. Aanleiding is de tekst die hij daarover aan het voltooien is. Michael wil in een korte reeks een compleet overzicht geven van kunst als denkproces: muzisch denken. Een poging om het muzisch denken te omschrijven: wordt het een logica, een grammatica of eerder een strategie? Kunnen kunstenaars zo’n beschrijving gebruiken of is zo’n beschrijving louter theorie voor kunstliefhebbers?

Vervolgens een viertal lessen over de geschiedenis van het kunstonderwijs. Daarbij wordt gezocht naar de relatie met de maatschappij en de politiek. Hoe zorgde een samenleving voor de noodzakelijke kunstenaars en welke motieven hebben geleid tot welk soort onderwijs?

Tenslotte wil Michael twee lessen geven op verzoek: als er behoefte is aan lessen over specifieke onderwerpen wil hij die voorbereiden. Op die manier kan er gemakkelijker worden aangesloten bij wat er tijdens discussies en in het werk van de studenten aan de orde komt.

Terug naar boven