Navigatie

[ 23 mei - 2 juni 2013 ]

KUSTWEEK Zuid Holland

gastevenement van de Provincie Zuid-Holland

KUSTWEEK Zuid Holland
Atelier Kustkwaliteit

Expostitie in GEMAK van 23 mei t/m 2 juni 2013 / Debat op 30 mei 2013 (alleen op uitnodiging)

met o.a. een maquette van de kust en onderzoeksresultaten van twee jaar Atelier Kustkwaliteit . Ook presentaties  van SatellietgroepAnthropological coastal mapping over kustgemeenschappen en op 29 mei De Zee in de Stad.


Over de kustweek

Hoe kunnen we een veilige kust verbinden met economische kansen en ruimtelijke kwaliteit? Met die opdracht ging Atelier Kustkwaliteit in 2011 van start. In ontwerpateliers langs de Nederlandse kust werd kennis en praktijkervaring samengebracht in ontwerpend onderzoek voor grote lange termijn-opgaven. De resultaten van twee jaar Atelier Kustkwaliteit staan centraal in de Kustweken. Tussen 4 mei en 12 juni doet de Kustweek de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland aan. Eind juni is de kustweek bij de TU Delft om de resultaten te delen met de wetenschap.

Tijdens de kustweek is een gratis expositie te zien met een grote maquette van de Nederlandse kust. Deze laat zien dat de kust één systeem is. Rond de expositie is in elke provincie een wisselend programma opgezet, met lokale kustprojecten en –evenementen. Daarnaast vindt in elke provincie een debat plaats over de resultaten van de ateliers van Atelier Kustkwaliteit. Deze debatten gaan over de vraag hoe we een veilige kust kunnen verbinden met economische kansen en ruimtelijke kwaliteit.


Meer informatie: www.kustweek.nl & www.atelierkustkwaliteit.nl

Terug naar boven