Navigatie

[ 17 apr - 23 mei 2015 ]

Ter observatie | Intensive Care [… in the state of the art(s)]

curatoren: ligeringen/derooij

Ter observatie | Intensive Care [… in the state of the art(s)]

Periode werk–in–uitvoering toegankelijk voor publiek: 17–30 april 2015. De tentoonstelling wordt officieel geopend op vrijdag 1 mei 2015 (17.00–19.00 uur) met performances van Hannah Dawn Henderson en Marianna La Rosa Maruyama.Opening 1 mei 2015, 17 – 19 uur


- download de uitnodiging (pdf) –


Het tentoonstellingsproject Ter Observatie | Intensive Care [… in the state of the art(s)] zoekt de rust en intensiteit op van een – voor de duur van de tentoonstelling – gesloten circuit waar ruimte is voor gedetailleerd onderzoek en precisie en aandacht voor vragen over materie en gewicht, taal en vertaling, ordening en afbakening, communicatie en betekenis.

Met bouwelementen afkomstig uit verschillende bronnen en disciplines vaak verwijzend naar intuïtieve inzichten, inspirerend onderzoek of literatuur van o.a. Claude Levi-Strauss, Emily Vanderpoel, Bruno Taut, Oliver Sacks en Herman Gorter, ontstaat een organisch en sensitief domein waarin Hannah Dawn Henderson, Marianna La Rosa Maruyama, Ronald Schelfhout en ligteringen/derooij hun voorstellen en vragen delen met het publiek.De tentoonstelling is een aanmoediging om – bijvoorbeeld – uitgaande van de voorgestelde prototypes en proposities nieuwe mutaties te maken of aangescherpte definities te bedenken over licht en kleur, zwaarte(kracht), over verzamelen en onderzoek, over dynamiek en (on)macht van taal en schrijverschap, over  (tijds)beeld en portret, over avontuur en inter-actie in de kunst(en).


“It is, I think, absolutely impossible to conceive of meaning without order. There is something very curious in semantics, that the word ‘meaning’ is probably, in the whole language, the word the meaning of which is the most difficult to find.” – Claude Lévi-Strauss, Myth and Meaning


U bent van harte welkom in GEMAK bij de ontwikkelingsfase van het project (17–30 april), de officiële opening (1 mei) en daarna uiteraard om de tentoonstelling te bezoeken (t/m 23 mei).


Over Marianna La Rosa Maruyama – A Listener (*), 2015

Performance | Installatie

Marianna Maruyama presenteert de eerste ‘lezing’ van “A Listener” (een luisteraar), een work-in-progress dat stilstaat bij vraagstukken rond auctoriaal vertelperspectief, vertaling en de opgenomen stem. Maruyama werkte voor dit project samen met de hedendaagse Ethiopische filosoof/schrijver O’Tam Pulto. Het geschreven werk wordt begeleid door tekeningen van Maruyama en een installatie met boeken. Zoals ook in haar eerdere werken vraagt de kunstenaar zich af hoe tekst culturele grenzen kan overschrijden, hoe het vanaf een afstand hoorbaar gemaakt kan worden en wie de luisteraars zijn.

Kunstenaar Marianna Maruyama (California) woont en werkt in Amsterdam en houdt zich bezig met oriëntatie en stem, in het bijzonder statusverlies in relatie tot stemverlies. Op dit moment werkt zij aan de tweede editie van TRANSLATION IN THE DARK, een taaloverschrijdende serie publicaties waarin gespeeld wordt met het idee van vertaling als uiting van de conceptuele kunstenaar.

(*) Earlier working title: Fry me a coffee, dear

Terug naar boven