Navigatie

[ 25 sep - 31 december 2015 ]

Mededeling - GEMAK sluit de deuren

Mededeling - GEMAK sluit de deuren

GEMAK, het actieve onderdeel van Stichting De Vrije Academie voor Beeldende Kunsten, heeft na drie jaar lang onafgebroken werken aan haar voortbestaan helaas moeten besluiten tot sluiting en stopzetting van al haar activiteiten.

De precair blijvende financiële situatie van onze stichting, voortkomend uit het advies Haagse Nieuwe, Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016 van de gemeente Den Haag, dat een korting van meer dan 75% inhield op onze subsidie vergeleken met de voorafgaande periode, laat ons geen andere keuze ondanks de niet aflatende inzet van ons team en de Raad van Toezicht om tot een toekomstbestendige oplossing te komen met gemeente en externe partijen. (*)

Ondanks alles is GEMAK er de afgelopen jaren in geslaagd om een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig artistiek programma te realiseren, zie www.gemak.org. De programmering voor dit jaar loopt nog door t/m 8 november 2015, de laatste dag van de tentoonstelling Spotlight: Romania, die opent op 3 oktober 2015. GEMAK sluit definitief met een speciaal afscheidsevenement op een nog nader te bepalen datum.

Marie Jeanne de Rooij

Directeur-bestuurder GEMAK

& Jos de Groot, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Vrije Academie voor Beeldende Kunsten

(*) Meer dan de helft van de subsidie ging rechtstreeks terug naar de Gemeente in de vorm van huur voor het pand aan de Paviljoensgracht waarin de stichting sinds 1989 gehuisvest is en dat in de loop der jaren speciaal voor het instituut meerdere malen is verbouwd. Verhuizen naar een goedkoper pand was echter geen optie omdat de gemeentelijke subsidie dan navenant verlaagd zou worden. Om extra inkomsten te genereren heeft GEMAK de afgelopen jaren dan ook een aantal huisgenoten gevonden, stuk voor stuk culturele ondernemers, waardoor een creatieve hotspot is ontstaan midden in het uitdagende centrum van Den Haag. Helaas konden deze inkomsten het instituut uiteindelijk niet redden. Met het vertrek van GEMAK krijgen deze ondernemers – allen in de creatieve sector – als nieuwe huisbaas de gemeente.


Terug naar boven