Navigatie

[ 31 mei 2013 14:00 - 17:00 ]

Conferentie New Pott Revisited & Superdiversiteit

over migratie, identieit en multiculturaliteit

Conferentie New Pott Revisited & Superdiversiteit

Op vrijdagmiddag 31 mei van 14.00 tot 17.00 uur organiseert GEMAK een conferentie naar aanleiding van de tentoonstelling Mischa Kuball: New Pott Revisited. De conferentie focust op vernieuwde inzichten op het denken over migratie, identiteit, multiculturaliteit en het (uit)vinden van een nieuwe thuis-identiteit. Maar ook over de vraag wat anno 2013 een nationale of culturele identiteit, bijvoorbeeld ‘Nederlanderschap’ betekent. Aan de conferentie doen mee: Prof.dr. Maurice Crul, Dr. Baukje Prins, Bregje Termeer (MA), Thomas Nondh Jansen en Mischa Kuball.

Maurice Crul, hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
geeft een korte lezing die zijn inzichten samenvat zoals uitgesproken in zijn oratie van 22 maart, getiteld, Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie. ‘Superdiversiteit’ (VU, 2013) is ook de titel van een boek over hetzelfde onderwerp, geschreven door Maurice Crul, Jens Schneider en Frans Lelie; het schetst de nieuwe werkelijkheid in grote steden waarin de autochtone bevolkingsgroep een minderheid is geworden. Nu al bestaat de bevolking onder 15 jaar slechts voor een derde uit mensen van autochtoon- Nederlandse afkomst. De steden worden, met andere woorden, superdivers, zowel in Nederland als in andere West-Europese landen. Superdiversiteit biedt een nieuw vergezicht in het integratiedebat door de voorwaarden te schetsen voor een positief toekomstscenario.

Download de .pdf van ‘Superdiversiteit’ (VU, 2013) geschreven door Maurice Crul, Jens Schneider en Frans Lelie


Baukje Prinsis filosoof en lector Burgerschap en Diversiteit Haagse Hogeschool en mede-auteur van, Superdivers! Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving (Eburon/De Haagse Hogeschool, 2013). In het artikel “Geen meerderheden meer” in de Groene Amsterdammer van 9 mei 2013 schreef Prins over superdiversiteit, het nieuwe denken over integratie en diversiteit. Zij zal in haar lezing ingaan op de dagelijkse praktijk en ervaringen ervan in de Nederlandse, in het bijzonder de Haagse samenleving. Meer informatie: http://www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraten-en-onderzoek/overzicht-lectoraten/burgerschap-en-diversiteit/lector-baukje-prins


Bregje Termeer, studeerde fotografie aan de KABK in Den Haag en Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij als aio aan haar PhD bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) binnen het research-project, Citizenship, National Canons and the Issue of Cultural Diversity. Zij zal haar ervaringen en bevindingen met betrekking tot haar onderzoek naar belonging en thuisvoelen delen, begrippen die vaak in verband worden gebracht met migranten. Termeer kijkt ook kritisch naar de praktijk van superdiverse identiteitsvorming en neemt daarbij haar ervaring als fotograaf en foto-editor mee ten aanzien van de impact van beeld in de projectie en perceptie van identiteit.


Mischa Kuball (1959, Düsseldorf) maakt al sinds 1987 werk voor de openbare ruimte waarbij hij licht gebruikt als medium voor zijn onderzoek naar architecturale ruimte en installaties met het sociaal-politieke debat als onderwerp. Kuball belicht in zijn werk een breed scala aan onderwerpen, variërend van socioculturele structuren tot architecturale interventies die de monumentale aard en context in architectuur en geschiedenis van de ruimte benadrukken of herinterpreteren. Sinds 2007 is Mischa Kuball hoogleraar aan de Kunsthochschule für Medien in Keulen waar hij oprichter was van het -1/MinusEins Experimental Lab. Meer informatie: www.mischakuball.com/


Thomas Nondh Jansen (www.thomasnondh.nl) is een jonge, dit jaar aan de KABK Den Haag afstuderende fotograaf/filmer/kunstenaar, die in opdracht van ISS (international Institute for Social Studies-Den Haag) verschillende manieren van elkaar begroeten heeft gefilmd. Deze korte film, The way you bow makes me smile, zal tijdens de conferentie vertoond worden met een korte introductie van de maker.


NEW POTT REVISTED – Na Essen in het hart van het Ruhrgebied en Katowice in Polen wordt het project New Pott, een grootschalig, artistiek onderzoek naar de multiculturele realiteit van het Ruhrgebied als onderdeel van Europese Culturele Hoofdstad RUHR.2010, nu getoond in Den Haag onder de titel: New Pott Revisited. In GEMAK wordt het project gepresenteerd in de vorm van een installatie bestaand uit lichtobjecten in combinatie met fotografische tableaus en videobeelden van interviews met 100 inwoners van het Ruhrgebied die afkomstig zijn uit evenzovele landen. Deze unieke portretten vormen de basis van een meerstemmig verhaal over het Ruhrgebied, zet het gebied, in zekere zin, opnieuw op de kaart en voorziet het van een nieuwe interpretatie.

New Pott Revisited in GEMAK zoekt de dialoog over uiteenlopende manieren van om vorm te geven aan een nieuwe identiteit in een andere of veranderende omgeving en samenleving.

Hier een voorbeeld uit de videoreeks:

http://www.labkultur.tv/video/100-lichter-100-gesichter-familie-van-veen-aus-den-niederlanden

Mischa Kuball: New Pott Revisited tentoonstelling


Mede mogelijk gemaakt door:

Inschrijving gesloten

Terug naar boven