Navigatie

[ 13 mrt - 11 april 2015 ]

BLUEPRINT | SEISM

Justin Bennett & Pascale-Sophie Kaparis

BLUEPRINT | SEISM
Seism (Pascale-Sophie Kaparis)

GEMAK presenteert het experimentele tentoonstellingsproject, BLUEPRINT | SEISM, van Justin Bennett (UK/NL) en Pascale-Sophie Kaparis (FR).


download de uitnodiging


GEMAK geeft alle ruimte aan de multidisciplinaire nieuwsgierigheid en interactie van twee kunstenaars die beiden werken vanuit een intuitieve maar zeer doorwrochte onderzoeksmethode naar het zichtbaar en hoorbaar maken van nieuwe inzichten over de stad als dynamisch organisme (Bennett) en over de eveneens dynamische verwerking van emotionele en traumatische visuele data door het brein (Kaparis).

De eerste verkenning van zowel de city-mapping research van Justin Bennett als het onderzoek naar intieme hersenprocessen (‘mental shapes’) van Pascale-Sophie Kaparis, vond plaats in 2014 in Galerie Maurits van de Laar. In GEMAK is het uitgepakte vervolg van het unieke duo-project te zien; ambitieus, gelaagd en experimenteel. De beide kunstenaars gaan in dialoog met de ruimte van GEMAK, met de onderlinge verbanden in hun werk, en ook met musici die improviserend reageren op hun werk.

De tentoonstelling wordt officieel geopend op vrijdag 13 maart 2015 (17.00 – 20.00uur). Tijdens de opening treden vanaf ca. 18.30uur op: het Amsterdamse MAZE ensemble, met een improvisatie op de animatie van Bennett fungerend als partituur in-motion, en zangeres/geluidskunstenaar/ Marie Guilleray en celliste Semay Wu met een performance gebaseerd op de installatie van Pascale-Sophie Kaparis


BLUEPRINT van Justin Bennett:

Het filmproject-in-progress BLUEPRINT staat centraal in de presentatie van Justin Bennett. Blueprint werd en wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal improviserende muzikanten en combineert handgetekende, animatie stadsplattegronden en teksten met een live soundtrack. De eerste versie van deze soundtrack zal tijdens de opening worden uitgevoerd door het MAZE ensemble en worden opgenomen zodat het ook tijdens de rest van de tentoonstelling te horen zal zijn. Een andere versie zal te horen zijn tijdens de finissage. BLUEPRINT stelt vragen over het verband tussen sociale, stedelijke en muzikale structuren aan de muzikanten en de bezoeker. 

De context van BLUEPRINT wordt verbreed door de toevoeging van twee oudere werken. City of Progress is een tweede animatie, deze keer vergezeld van een gesproken tekst over de rol van architecten, projectontwikkelaars, kunstenaars en veiligheidsaspecten in stadsplanologie. Stimmung is een geluidsinstallatie, een registratie van publieksinterventie bij een concert van Karlheinz Stockhausen tijdens het Holland Festival in 1969. We horen dat de muziek onderbroken wordt terwijl het publiek ‘mee gaat doen’ met de muzikanten. Het concert wordt afgelast, maar vervolgens ontspint zich een discussie over muziek, politiek en publieksparticipatie. Bennett toont naast deze drie audiovisuele werken tevens een selectie van schetsen en aan BLUEPRINT en de andere werken gerelateerd bronmateriaal.SEISM-project van Pascale-Sophie Kaparis

Pascale-Sophie Kaparis tekent met een luisterende precisie een organische variant van structuren die zich ontwikkelen in ons brein. In haar ‘mental shapes’ tekeningen geeft Kaparis weer hoe de informatie – vaak neemt  de kunstenaar traumatische ervaringen van anderen als uitgangspunt hiervoor – die we via het oog binnen krijgen, wordt omgezet door het brein. Hierbij dekt ze de getekende rode lijnen gedeeltelijk weer af met TippExx waardoor een gelaagd beeld ontstaat van informatie die aanwezig blijft maar niet goed meer zichtbaar of slecht(er) toegankelijk is – al dan niet door verdringing van (traumatische) herinneringen aan een gebeurtenis. Dat wat noodgedwongen gezien is en door het brein is vastgelegd registreert en archiveert ze in haar tekeningen. In de serie SEISM vormen de tekeningen-installaties net als het BLUEPRINT-proces van Justin Bennett een gelaagde partituur voor een geluidswerk.

De overkoepelende titel SEISM voor haar bijdrage aan de samenwerking refereert aan het fenomeen van aardschokken, bevingen en trillingen in de natuur, een begrip uit de geologie, dat Kaparis hier als metafoor toepast voor de heftige transities die plaatsvinden met datgene wat het oog waarneemt, registreert en hoe dat vervolgens zijn weg vindt in ons brein.
BLUEPRINT | SEISM is een GEMAK project i.s.m. Galerie Maurits van de Laar

Terug naar boven