Navigatie

[ 29 mei - 4 juli 2015 ]

GEMAK EXTRA: an infinity of temporalities (2011-now)

Wouter Willebrands

GEMAK EXTRA: an infinity of temporalities (2011-now)
Still uit 'an infinity of temporalities' - 'o, berlin's myth'.

In de kleine expositieruimte GEMAK EXTRA zal tussen 29 mei en 4 juli 2015 het werk ‘an infinity of temporalities’ (2011-nu) van Wouter Willebrands te zien zijn.

Alles is eindig. Op het leven volgt onvermijdelijk de dood. Alle materie, zowel organisch als anorganisch, zal uiteindelijk vergaan voordat het in een nieuwe en andere vorm opnieuw gebruikt kan worden. Een eindeloos aanhoudende cyclus, een oneindige reeks van temporaliteiten.

Dit werk bestaat uit een tekst van 188 karakters die langzaam, letter voor letter, uit elkaar valt. Tegelijkertijd wordt met exact dezelfde letters steeds een nieuwe tekst gevormd en is elke tekst een anagram van zowel de voorafgaande tekst als de volgende.

Tijdens de tentoonstellingsperiode worden telkens werken gewisseld of toegevoegd.Unieke dvd-editie: AN INFINITY OF TEMPORALITIES

Tijdens de tentoonstellingsperiode (nog t/m 4 juli 2015) van An Infinity of Temporalities van Wouter Willebrands in GEMAK Extra is een zeer beperkte dvd in een 5 / 5 oplage te koop van het bijzondere videowerk. Deze editie laat het project zien van 2011 t/m nu.

Van deze eenmalige, unieke editie zijn nog vier exemplaren beschikbaar, prijs €200,00. Voor meer informatie: info@gemak.org


In de hierboven getoonde still uit het werk ‘an infinity of possibilities’ is de langzame opbouw van de tekst ‘o, berlins myth’  te zien. De tekst is een verwijzing naar, en ode aan Oberlin Smith, die in 1888 de eerste stappen van het op magnetisch wijze opslaan van data zet (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberlin_Smith). Het aantal karakters (188) in de text is tevens afgeleid van dit jaartal.

Terug naar boven